Accesibilidad en Redes Sociales, Documentos digitales e Impresos para Personas Ciegas / Baja Visión. Pertsona itsu eta ikusmen murriztukoentzat irisgarritasuna sare sozialetan eta dokumentu digital eta paperezkoetan

Creado el 2018-09-24 11:46:29 por Adriana Martínez Sans

 

En la actualidad, la comunicación que se genera en un entorno digital tiene una presencia indudable en nuestras vidas. Nos informamos, nos venden, nos formamos, y un largo etcétera a través de las redes sociales, de documentos digitales, principalmente.

En el mundo, existen aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual (OMS), en Europa, cerca de 30 millones (European Blind Union) y, en España, casi un millón (INE). Actualmente, la ceguera y baja visión van en aumento a consecuencia de dos factores: el envejecimiento de la población y el incremento de la prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, que están asociados a patologías oculares como la degeneración macular o la retinopatía diabética.

 La accesibilidad no es únicamente eliminar barreras arquitectónicas. Es algo más. Es saber comunicar y hacerlo correctamente. Especialmente en un momento en el que el entorno digital tiene una presencia tan importante en nuestro día a día.  A través de este curso los alumnos aprenden a comunicar de forma inclusiva y a reconocer las herramientas, formatos y plataformas de que disponen para dar a conocer ideas, actividades, productos o servicios.

Objetivo general: Conocer cómo elaborar contenidos accesibles para personas ciegas y con baja visión.

Objetivos específicos: 

  • Introducir nociones sobre accesibilidad.
  • Conocer el mundo de la discapacidad visual y diferenciar entre ceguera y baja visión.
  • Aprender a crear documentos impresos y electrónicos accesibles para personas con baja visión y ciegas.
  • Conocer cómo crear y publicar contenidos accesibles en redes sociales.

Fechas: 12/11/2018 – 03/12/2018

Duración: 10 horas.

Idioma: Castellano.

Precio:25 € 


Gaur egun, inguru digitalean sortutako komunikazioak presentzia handia du gure bizitzan. Gehienbat sare sozial eta dokumentu digitalen bidez lortzen dugu informazioa, erosten dugu, formatzen gara etab.

Munduan gutxi gorabehera 285 milioi daude desagaitasun bisualarekin (OME), Europan ia 30 milioi (European Blind Union) eta Espainian, ia milioi bat (INE). Egun, itsutasuna eta ikusmen murriztua gorantz doaz bi faktoregatik: biztanleriaren zahartzeagatik eta begien patologiekin erlazionatuta dauden gaixotasun kronikoen nagusitasunagatik, hala nola, makulako endekapena edo erretinopatia diabetikoa.

 Irisgarritasuna ez da arkitektura-oztopoak ezabatzea bakarrik, zerbait gehiago da. Ondo komunikatzen jakitea da. Batez ere ingurune digitalak gure egunerokotasunean hain presentzia garrantsitsua duen momentuan. 

Ikastaro honekin ikasleek modu barneratzailean komunikatzen ikasiko dute eta ideiak, aktibitatea, produktuak edo zerbitzuak ezagutaratzeko tresnak  antzematen.

Helburu orokorra: Pertsona itsu eta ikusmen murriztua dutenentzat eduki irisgarriak nola egin ezagutzea.

Helburu zehatzak: 

  • Irisgarritasunari buruzko ideiak ezagutarazi.
  • Desgaitasun bisualaren mundua ezagutu eta itsutasuna eta ikusmen murriztua bereizi.
  • Pertsona itsu eta ikusmen murriztukoentzat dokumentu elektroniko eta paperezko irisgarriak sortzen ikasi.
  • Sare sozialetan eduki irisgarriak nola sortu eta argitaratu ezagutu.

Datak: 2018/11/12 – 2018/12/03

Iraupena: 10 ordu.

Hizkuntza: Gaztelania.

Prezioa: 25 € 

 

MÁS INFO

 

Organizan:

Aptes - Asociación para la promoción de la tecnología social

Colabora:

Logo DFG Política Social-GFA Gizarte Politika

 

Formadora y asesora en accesibilidad, community manager y especialista en organización de eventos inclusivos:

Zuriñe Anzola Guerra

Comentarios