Aita Menni se incorpora a APTES- Aita Menni APTESera elkartu da

Creado el 2018-07-19 14:53:32 por Adriana Martínez Sans

           Logotipo de APTES             Logo Aita Menni-Hermanas Hospitalarias            

Es para APTES una gran satisfacción comunicar la incorporación del Grupo Aita Menni a la red de personas y entidades socias.

El Grupo Aita Menni está integrado por el Hospital Aita Menni y por Servicios Sociales Aita Menni. Aita Menni es propiedad de la Congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús y fue fundado en 1898 por San Benito Menni en las instalaciones del antiguo balneario de Santa Águeda, en el barrio de Gesalibar de Arrasate-Mondragón. Se dedica a la atención de personas con enfermedad mental, personas con daño cerebral, personas mayores dependientes y personas con discapacidad intelectual.

La evolución de Aita Menni ha ido conduciendo a una transformación organizativa que ha acercado los servicios a la comunidad y desarrollado unidades especializadas para poblaciones a las que antes no llegaba. Fruto de ella son los centros de día de personas mayores, los centros de rehabilitación psicosocial para enfermos mentales graves, el Servicio de Daño  Cerebral, la Unidad para retraso mental con alteraciones de la conducta o la Unidad de Psiquiatría Legal.

Los cambios en Aita Menni han supuesto también la entrada en la gestión de residencias de personas mayores, tanto De esta manera, a la tradicional actividad sanitaria que venía desarrollando, se ha unido ahora un importante desarrollo de los servicios sociales y sociosanitarios y una creciente relación con las diputaciones de los Territorios históricos. La atención a la dependencia y a la discapacidad se han sumado como ejes asistenciales a los más tradicionales de atención a la enfermedad mental.

La incorporación de Aita Menni a APTES supone el inicio de una trayectoria para desarrollar proyectos e iniciativas diversas en cooperación, tanto en lo relativo al diseño social, como a la tecnología social, elementos fundamentales de nuestra misión como asociación.

 

APTESentzat poztasun handia da Aita Menni taldea bazkide diren entitate ezberdinen sare izatera sartu dela komunikatzea.

Aita Menni Taldea, Aita Menni Ospitaleak eta Aita Menni Gizarte Zerbitzuek osatzen dute. Aita Menni Jesusen Bihotzaren Ospitale ahizpen kongregazioaren jabetza da 1898. urtetik, San Benito Mennik sortua Santa Ágeda bainuetxe zaharreko instalazioetan Gesalibar Arrasate-Mondragón auzoan. Gaixotasun mentala, adimen-atzerapena eta gaixotasun neurodegeneratiboak dituzten pertsonak tratatzen eta zaintzen egiten du lan.

Aldaketa sakona egin du Aita Mennik azken urteetan. Horrela, erkidegoko zerbitzuak egiteaz gain, unitate espezializatuak ere garatzen dituzte eta lehen zerbitzu hauek biztanlearengana ez ziren iristen. Izandako bilakaera horren emaitzak dira adinekoen eguneko zentroak, gaixo mental larrientzako errehabilitazio psikosozialeko zentroak, Garuneko kaltearen Zerbitzua, jokabide nahasmenduak dituen adimen-atzerapeneko Unitatea edo legezko psikiatria Unitatea. 

Aita Menniko aldaketen ondorioz, adinekoen egoitzak kudeatzen ere hasi dira. Horri esker, dagoeneko garatzen zuen osasun-jardueraz gain, gizarte-zerbitzuak eta zerbitzu soziosanitarioak garatzen ere hasi da. Bestalde, gero eta harreman handiagoa du Lurralde Historikoetako aldundiekin. Bestalde, mendetasunaren eta ezgaitasunaren arreta laguntza-ardatzak ere bihurtu dira, osasun mentalaren arretaz gain.

APTESentzat Aita Menniren bateratzeak proiektu eta lankidetza ekimen ezberdinen garatzea suposatzen du, bai diseinu soziala, bai teknologia soziala parte izanik, izan ere, elkarte bezala, funtsezko elementu baitira. 

Comentarios