ACU: Piloto de Aprendizaje Cooperativo en Uliazpi

Uliazpin Lankidetza ikasketa -ACU- Uliazpiko ekimena da, non bere intentzioa, erakundeko ezagutza guztia aprobetxatu eta lotura maila pertsonalak hobetzea da lankidetza ikasketaren bidez, unitate arduradunen taldean eta APTES prozesu honetan laguntzen ari da.

Alde batetik, unitate arduradunetako mailan ezagutzak partekatzeko ahalmena aktibatu nahi du. Hain zuzen ere, beste maila profesional guztietara zirrara egiteko ahalbidetzen dutenak maila ertainekoak baitira: bai zuzeneko arretan, bai bitarteko erantzukizunak dituztenak, zein zuzendaritza postua dutenak. Beste alde batetik, lankidetza ikasketa prozesu honen bidez, ekimen honek badu beste xede bat, hau da, profesional guzti hauen bateratzea.

Saioak bi hilabetez behin egitea aurreikusi da, aurretiaz aukeratu diren gaiak landuz, eta lehenago unitateko ardunadunek bikoteka gaiarekiko dokumentuak preparatuz, saioan eginikoaz eztabaidatu eta lankidetza ikasketa garatuz.